6 نکته برای پیروزی در بازی بینگو توسط کارشناسان مجرب

6 نکته برای پیروزی در بازی بینگو توسط کارشناسان مجرب

6 نکته برای پیروزی در بینگو توسط کارشناسان

اگر چه کاملاً یک بازی شانس اسـت ؛ اما روش هایي برای افزایش شانس پیروزی در بازی بینگو وجوددارد. شـما بر اعدادی کـه رسم می‌شوند هیچ کنترلی ندارید بنابر این فقط میتوانید کارهای زیادی را برای التیام شانس خود انجام دهید. بازی بینگو یک بازی ساده اسـت ؛ بنابر این روش هایي کـه میتوانید برای التیام شانس خود استفاده کنید ماهیت ساده اي دارند.6 نکته برای پیروزی در بازی بینگو را می تونید دراین پست مطالعه نمایید.

زود آماده شوید

این یکی کلی اسـت و بدیهی اسـت کـه در مورد هر نوع بازی بینگو اعمال خواهد شد. این یک تئوری علمی نیست ؛ اما آماده بودن هنگام کشیدن نخستین شماره «یا توپ» بـه شـما خاطرجمعی می‌دهد کـه در بازی خود هستید. ورزشکاران حرفه اي زودتر بـه مسابقات می‌رسند بنابر این وقت کافی دارند تا خودرا برای عملکرد باکیفیت بالا آماده کنند.

در حالی کـه بازی بینگو یک ورزش حرفه اي نیست ؛ اما بـه اندازه کافی زود می‌آید تا بتوانید کتاب هاي‌ مورد نظر خودرا بخرید ؛ با دوستان خود جور شوید ؛ خودرا روی میز قرار دهید ؛ جذابیت هاي‌ خوش شانس خودرا بیابید و هر نوع نوشیدنی و میان وعده اي را بخرید شـما آماده رفتن هستید هجوم آوردن و پرتاب وسایل خود روی میز همانگونه کـه نخستین شماره نامیده می‌شود راهی برای تهیه نیست.

 بازی شبیه لوتو

نکات زیر مربوط بـه بازی بینگو سنتی اسـت ؛ کـه دارای یک چرخ قفس شده از توپ هاي‌ شماره اي اسـت کـه قبل از کشیدن جداگانه بـه طور تصادفی می‌چرخد. این با نحوه پخش ان در Lantern Club کمی متفاوت اسـت – کـه نگران نباشید! – بعداً در مورد ان اطلاعات خواهید گرفت.

شمارش اعداد

دریک بازی چرخ توپ ؛ بازیکنان جدی بینگویی کـه مفاهیم احتمال ریاضی را درک میکنند ؛ ممکن اسـت نظریه پیچیده تری را بر اساس پیشبینی پیشبینی کنند. بسته بـه تعداد توپهایی کـه در بازی استفاده میشود ؛ از نظر تئوری باید الگوی یکنواختی در مورد نحوه فراخوانی آن ها وجود داشته باشد. باید یک توزیع مساوی از اعداد فرد و زوج ؛ اعداد بالا و پایین و تعدادهایی کـه بـه یک ؛ دو ؛ سه ؛ چهار و غیره ختم میشوند وجود داشته باشد.

بنابر این دلیل ان این اسـت کـه هرچه بیشتر در بازی باشید احتمال اعداد شـما بیشتر خواهد بود سرانجام فرا خوانده می‌شود. بنابر این ؛ اگر بودجه مشخصی دارید ؛ بـه جای خرید کتابهای زیاد و بازی در بازی هاي‌ کمتر ؛ تاکتیک بهتر این اسـت کـه در بازی هاي‌ بیشتری کتاب کمتری بازی کنید. همه ی بازیکنان بـه همان میزان بازی می‌کنند.

یک تحلیلگر ریاضی بـه نام جوزف اي. گرانویل این ایده را ارائه داد کـه بهترین راه برای برنده شدن دراین نوع بازی بینگو خرید کارتهایی اسـت کـه دارای توزیع یکنواخت شانس و زوج ؛ اعداد بالا و پایین و اعدادی باشند کـه بـه هر یک ختم می‌شوند رقم هاي‌ واحد 0-9. پیشنهاد او این بود کـه در طولانی مدت ؛ تعداد مساوی از اعداد بـه شـما فراخوانی میشود.

بنابر این داشتن یک توزیع مساوی از اعداد در هر کارت منطقی اسـت. مشکلی کـه در نظریه گرانویل وجوددارد این اسـت کـه شهرت وی بـه عنوان یک سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار اسفناک اسـت ؛ زیرا انتخاب سهام او سالانه 20 درصد کاهش می‌یابد و این بر اساس توانایی او بـه عنوان یک تحلیلگر ریاضی اسـت!6 نکته برای پیروزی در بازی بینگو توسط کارشناسان مجرب

6 نکته برای پیروزی در بازی بینگو

نظریه تیپت

LHC Tippett آماری بریتانیایی نظریه پیچیده اي راجع بـه تصادفی ارائه داد کـه ممکن اسـت درست باشد یا نباشد «هیچ مدرک آماری از این تئوری پشتیبانی نمیکند» ؛ اما خود شـما می‌توانید قضاوت کننده ان باشید. نظریه تیپت نشان میدهد تعداد بیشتری کـه دریک بازی چرخ توپ توپ فراخوانی می‌شوند ؛ احتمال بیشتری دارد کـه این اعداد بـه سمت شماره میانه گرایش پیدا کنند.

بـه عنوان مثال ؛ اگر 99 توپ بازی بینگو وجوددارد و این یک بازی کوتاه اسـت ؛ کارتهایی با اعداد نزدیک بـه 1 و 99 را انتخاب کنید. اگر بازی طولانی اسـت ؛ اعدادی را انتخاب کنید کـه بـه شماره متوسط ​​45 نزدیکتر باشند. بازیکنان مهارت بازی بینگو بدانید کدام یک از بازی ها طولانی تر میشوند و کدام یک از بازی ها طبق معمولً در تماس هاي‌ کمتری تصمیم می‌گیرند.

نکات زیر در مورد گزینه bingo توپی کـه از کتاب یا کارت استفاده می‌کند ؛ صدق می‌کند. آن گونه اسـت کـه ما در این جا در Lantern Club در Canterbury بازی میکنیم.

تا جایی که می توانید کتاب بازی کنید

برای عملکرد این تاکتیک باید توانایی هاي‌ خودرا بدانید. اگر بیش از حد کتاب بخرید «بعضی از بازی ها ممکن اسـت بـه جای ان از ‘کارت’ استفاده کنند» ؛ واقعاً این احتمال وجوددارد کـه اعداد را بـه اصطلاح از دست بدهید. درصورت وقوع چنین اتفاقی ؛ احتمالاً برنده شدن دراین کتابها صفر اسـت.

بنابر این در حالی کـه باید هرچه بیشتر کتاب بازی کنید ؛ دانستن محدودیت هاي‌ شـما نکته اصلی اسـت. چقدر خرید کتاب بیشتر می‌تواند تفاوت داشته باشد؟ اگر 20 بازیکن دریک بازی وجود داشته باشد و هر کس هر کدام یک کتاب داشته باشد ؛ 5٪ شانس پیروزی خواهید داشت. متناوباً ؛ اگر همه ی افراد دراین بازی یک کتاب دارند اما شـما چهار کتاب دارید ؛ اکنون 17 درصد شانس برنده شدن دارید.

همانگونه کـه می‌بینید ؛ داشتن کتاب بیشتر از دیگران می‌تواند شانس شـما را بـه میزان قابل توجهی افزایش دهد. شـما می‌توانید با تقسیم تعداد کتاب هاي‌ موجود در بازی روی تعداد بازیکنان ؛ شانس پیروزی در هر بازی را برطرف کنید.

اندازه های بازی را بفهمید

برخی میگویند بهترین پیروزی این اسـت کـه خاطرجمعی حاصل شود بازیکنان کمتری بازی میکنند ؛ با این فرض کـه هرچه در مقابل مردم مخالف باشید احتمال پیروزی شـما بیشتر اسـت. با این حال این همیشه بهترین روش نیست.

بـه عنوان مثال در بعضی از مکان ها مانند Lantern Club ؛ جکپات هاي‌ بازی بینگو بر اساس تعداد کارت هاي‌ بازی ارزیابی میشوند – بنابر این اگر تعداد کارت هاي‌ بازی کمتری باشد ؛ جایزه کمتر خواهد شد. دراین حالت شـما میتوانید دریک بازی بزرگ‌تر بازی کنید تا این شانس را داشته باشید کـه اگر یک برنده بازی بینگو کنید ؛ بزرگ برنده خواهید شد. استراتژی در دست شـما اسـت.

از بازیکنان با تجربه بینگو استفاده کنید

صحبت با کسانی کـه سال ها بازی میکنند ایده راهبردهایی را برای افزایش شانس خود بـه شـما ارائه میدهد. میتوانید نکات بالا را مورد بحث قرار دهید و سخنان انها درباره آن ها را بشنوید. آن ها همچنین ممکن اسـت بتوانند استراتژی هاي‌ خودرا برای پیروزی نیز با شـما در بین بگذارند. مانند همه ی مهارت هاي‌ جدیدی کـه در طول زندگی خود یاد میگیریم ؛ این بینش ها نیز بازی شـما را در مدت زمان کوتاهی التیام می بخشد.

6 نکته برای پیروزی در بازی بینگو توسط کارشناسان مجرب

6 نکته برای پیروزی در بازی بینگو

از کجا می توانم برای پیروزی در بازی بینگو تلاش کنم؟

البته ؛ همانگونه کـه گفته شد ؛ هیچ راهی برای پیشبینی این کـه در چه لحظه اي اعداد فراخوانی می‌شوند وجود ندارد. هیچ راهی مطمئن برای پیروزی در بازی بینگو وجود ندارد اما میتوانید شانس خودرا افزایش دهید. بنابر این این نظریه ها فقط همین تئوری ها هستند. نکته شماره یک کـه می‌توانید برای افزایش شانس برنده شدن بـه شـما بدهند ؛ هوشیار ماندن اسـت. اگر اعدادی را از دست ندهید کـه قصد برنده شدن ندارید ؛ بـه همین سادگی اسـت.

برای یک بازی محلی کـه میتوانید هم زمان ان را یاد بگیرید و از ان لذت ببرید ؛ بـه Club Bingo در سیگاری بت بیایید. اعضای دوستانه ما برای انتخاب جوایز عالی در انتخاب کتاب هاي‌ کاغذی یا دستگاه هاي‌ PET الکترونیکی با یک دیگر رقابت میکنند.

بازی بینگو هر دوشنبه و جمعه ساعت 11 صبح برگزار میشود ؛ بلیط فروشی از 10.30 صبح آغاز میشود. شـما از یک مجموعه استاندارد 20 بازی و ورق جک پات بسیار محبوب لذت خواهید برد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *