چگونه با توجه به جوانب مثبت ، در رولت برنده شویم

استراتژی رولت : چگونه با توجه به جوانب مثبت ، در رولت برنده شویم

استراتژی رولت : چگونه با توجه به جوانب مثبت ، در رولت برنده شویم

یک استراتژی رولت فقط یک هدف و یک هدف دارد: پیروزی. بیشتر استراتژی هاي‌ رولت مبتنی بر این اسـت کـه بـه بازیکنان بگویید چگونه باید شرط بندی کنند و چه موقع شرط بندی کنند. بازی رولت بیش از هر بازی کازینو دارای استراتژی هاي‌ بالفعل اسـت.

با این حال ؛ بیشتر بازیکنان رولت میبازند زیرا استراتژی هایي کـه استفاده میکنند برای تبلیغات مناسب اسـت ؛ نه نکات واقعی کـه میتواند بـه انها در برنده شدن کمک کند.این مقاله توضیح میدهد کـه کدام استراتژی هاي‌ رولت کار می‌کنند و نشان میدهد چرا دیگران اینکار را نمیکنند.اما اول ؛ درک اصول استراتژی رولت مهم اسـت. تعداد زیادی از بازیکنان رولت بـه مزخرفات مطلق اعتقاد دارند.در این جا 10 باور نادرست رایج در مورد استراتژی رولت آورده شده اسـت.

1. چرخش های قبلی تاثیری بر چرخش های آینده ندارند

هرچقدر چرخ را بچرخانید ؛ این احتمال وجوددارد کـه توپ هر بار روی یک شماره / رنگ / و غیره بنشیند. این را خودتان می‌توانید ببینید. چرخ رولت آنلاین را بار کنید و عده اي از چرخش ها را بـه صورت رایگان بازی کنید. نتایج قرمز و سیاه را ثبت کنید و رگه هایي را امتحان کنید. اگر موردی را پیدا کردید ؛ بررسی کنید کـه رنگ بعدی چند بار میچرخد. پس از چرخش کافی ؛ خواهید فهمید کـه شانس بـه هیچ عنوان تغییر نکرده اسـت. چرخش هاي‌ قبلی تاثیری در چرخش هاي‌ آینده ندارد.

2. شرط های پیشرفت به شما کمک نمی کنند تا در رولت برنده شوید

تغییر اندازه شرط خودرا بعد از هر شرط “پیشرفت” مینامند. افزایش اندازه شرط خودرا “پیشرفت مثبت” میدانند. بـه همین ترتیب ؛ کاهش اندازه شرط شـما بـه عنوان “پیشرفت منفی” شناخته میشود.مهم نیست کـه مثبت یا منفی باشد ؛ تغییر اندازه شرط شـما تاثیری در شانس بردن شـما ندارد.

تعداد زیادی از بازیکنان رولت قبل از اجرای استراتژی پیشرفت شرط بندی منتظر نوعی “ماشه” هستند. یک مثال میتواند 3 بار پشت سر هم منتظر برنده شدن سیاه باشد. از این جا ؛ بازیکن شرط می بندد تا زمانی کـه برنده شود.این بـه پیروزی بازیکن کمک نمیکند. هر چرخش مستقل از چرخش بعدی اسـت و شانس از آخرین چرخش تغییر نکرده اسـت.

تنها چیزی کـه تغییر می‌کند مقدار پولی اسـت کـه باخته اسـت. مطمئناً ؛ بازیکن می‌تواند خوش شانس باشد و پیروز بزرگ شود ؛ اما بـه همان اندازه احتمال دارد کـه بدشانس باشد و بزرگ را نیز از دست بدهد.

استراتژی رولت: چگونه با توجه به جوانب مثبت ، در رولت برنده شویم

3. راه اندازهای رولت وجود ندارند

انتظار برای یک اتفاق خاص تاثیری در شانس شـما برای برنده شدن در رولت ندارد. تنها “ماشه اي” کـه میتواند بـه شـما کمک کند این اسـت کـه بیشتر بـه دنباله اعداد مربوط بـه خود چرخ فیزیکی باشد.

بـه عنوان مثال ؛ اگر بعد از مشاهده بیش از 10 هزار چرخش کـه با درصد بالاتری برنده میشود ؛ تصمیم بگیرید کـه شماره 3 را شرط بندی کنید ؛ ان را تحلیل بایاس می‌گویند. این منطقی خواهد بود زیرا باید چیزی در مورد چرخ وجود داشته باشد کـه باعث شود تعداد 3 بیشتر از تعداد دیگر برنده شود.

از طرف دیگر ؛ انتظار برای دنباله قرمز ؛ سیاه ؛ سیاه ؛ سیاه و سپس شرط بندی بزرگ روی قرمز تاثیری در شانس شـما برای برنده شدن ندارد.بازیکنان ماشه دیگری کـه دوست دارند از ان استفاده کنند ؛ پرش از چرخش اسـت. بازهم ؛ این در دراز مدت پیروز نمی‌شود.

تصور کنید کـه در طول 500 چرخش ؛ فقط روی 50 یعنی 10٪ شرط می بندید و می‌توانید سود کسب کنید. این بـه معنای معنی “ماشه” شـما نیست. تمام انچه واقعاً اتفاق افتاده این اسـت کـه شـما در طول 50 چرخش پیروز شوید.

4. مدیریت Bankroll در رولت کمکی نمی کند

مدیریت بانکداری دو تأثیر در استراتژی رولت دارد: شـما سریع تر پول خودرا از دست می‌دهید «یعنی پیشرفت مثبت» یا کندتر «یعنی پیشرفت منفی».تمام کارهایی کـه مدیریت بانکداری انجام میدهد این اسـت کـه میزان هر شرط بندی را شرط بندی کنید. بازهم ؛ بـه این واقعیت برمی گردد کـه اندازه شرط بندی تاثیری در شانس برد شـما ندارد.

5. تعادل بلند مدت در رولت وجود ندارد

پس از 5000 چرخش چرخ ؛ نتایج قرمز یا سیاه نزدیک بـه یکنواخت خواهد بود. بنابر این ؛ منطقی بـه نظر می‌رسد کـه فکر کنید در دراز مدت می‌توانید چه رنگی بیشتر چرخیده باشد و روی رنگ دیگر شرط بندی کنید ؛ درست اسـت؟

نه واقعا. اگر یک رنگ بیشتر از رنگ دیگر باشد ؛ این بیشتر بـه دلیل نقص در چرخ اسـت. بنابر این ؛ اگر استراتژی رولت شـما این بود کـه روی قرمز شرط ببندید زیرا برد کمتری نسبت بـه رنگ سیاه دارد ؛ در واقع شرط بندی روی سیاه بسیار بهتر خواهد بود زیرا چرخ بـه ان علاقه دارد.

6. فقط شرط های کوتاه مدت رولت

تعداد زیادی از استراتژی هاي‌ رولت با هدف کسب 1 واحد سود در هر جلسه انجام میشوند. درصورتی کـه واحدهای شـما صدها یا هزاران نفر نباشد ؛ بـه هرحال برای ایجاد تغییر واقعی کافی نیست اما برای استدلال ؛ فرض کنید کـه برنده شدن 1 واحد دریک جلسه همه ی و پایان برای برنده شدن رولت اسـت.

اکنون آن گونه بـه ان فکر کنید: اگر تضمین بردن 1 واحد در جلسه را میدهد ؛ آیا نمی‌خواهید همیشه از ان استفاده کنید؟ پس از همه ی ؛ اگر آن قدر خوب اسـت ؛ چرا خودرا فقط بـه 1 واحد محدود کنید؟

پاسخ این اسـت کـه استراتژی هاي‌ کوتاه مدت برای رولت جواب نمی‌دهند. انها یا می‌توانند در دراز مدت پیروز شوند یا نمیکنند. در هر صورت ؛ خانه همیشه لبه دارد.

7. خطوط رولت هیچ تفاوتی در احتمال برنده شدن شما ندارند

گاهی اوقات در رولت ؛ توپ دو بار ؛ سه بار یا بیشتر پشت سر هم روی همان تعداد قرار می‌گیرد. این یک جادوگری عوضی نیست ؛ بلکه آمار ساده اي اسـت.روی چرخ رولت آمریکایی ؛ احتمال چرخش همان تعداد سه بار پشت سر هم می‌تواند با استفاده از موارد زیر ارزیابی شود:

«1 در 38» x «1 در 38» x «1 در 38» = 1 در 54؛872

اما در مورد احتمال چرخش همان تعداد دو بار پشت سر هم ، مثلاً 5 ، اما سپس نشستن روی یک عدد دیگر ، مثلاً 7 ، چه می کنید؟

از آنجایی کـه هر چرخش از چرخش قبلی مستقل اسـت ؛ احتمالات دقیقاً مشابه بالاست: 1 در 54؛872.بنابر این منطقی نیست کـه فکر کنید اگر یک شماره دریک رشته پیروزی قرار دارد ؛ بـه نفع شـما اسـت کـه دوباره ان را شرط بندی کنید.این مورد همچنین در مورد سایر شرط بندی هاي‌ رولت از جمله قرمز یا سیاه ؛ اول ؛ دوم یا سوم و غیره اعمال میشود.

8. شما نمی توانید از پیشرفت برای پیروزی قبل از اتفاق “نادر” استفاده کنید

یک‌بار دیگر ؛ این بـه واقعیت تغییر می‌کند کـه احتمال تغییر نمی‌کند. رویداد های نادر در رولت وجود ندارد. تنها دلیلی کـه بازیکنان فکر میکنند این اسـت کـه هنوز چرخش هاي‌ کافی برای رخ دادن ان را ندیده اند.

بـه عنوان مثال ؛ بازیکن ممکن اسـت این توالی اعداد برنده را قبلاً ندیده باشد: 1؛4؛6؛2؛5. اما همچنین ممکن اسـت قبلاً این توالی اعداد برنده را هرگز ندیده باشند: 12 ؛ 25 ؛ 14 ؛ 9 ؛ 0.پس از چرخش کافی ؛ هر دوی این توالی ها در برهه اي اتفاق میوفتد. با اندازه نمونه بـه اندازه کافی بزرگ ؛ خواهید دید کـه انها نیز بـه همان تعداد تکرار میشوند.هر دنباله از اعداد برنده در رولت بـه همان اندازه نادر اسـت.

9. فقط به این دلیل که یک استراتژی رولت پیروز نمی شود که عملکرد آن را تضمین نمی کند

استراتژی هاي‌ شرط بندی رولت یا دراز مدت پیروز می‌شوند یا نمی‌شوند ؛ بـه همین سادگی اسـت. بـه عنوان مثال ؛ اگر پس از از دست دادن چند شرط تصمیم بـه استفاده از یک استراتژی پیشرفت منفی بگیرید ؛ نتیجه نهایی باخت باقی خواهد ماند.

از طرف دیگر ؛ شـما میتوانید قبل از استفاده از یک استراتژی شرط بندی تهاجمی منتظر “عوامل محرک” باشید و بزرگ برنده شوید. مطمئناً شـما بـه اندازه استراتژی پیشرفت شرط بندی نخواهید کرد ؛ بدین معنی کـه می‌توانید حساب بانکی خودرا برای هزاران چرخش بالفعل دوام دهید.

اکنون ؛ فقط بـه این دلیل کـه شـما برنده بزرگ شده اید بـه این معنی نیست کـه سیستمی کـه استفاده کرده‌اید سیستم خوبی بوده اسـت. اگر این مورد رابا جزئیات بیشتری تجزیه و تحلیل کنید ؛ احتمالاً چندین سنبله بزرگ در حساب بانکی خود خواهید دید.

برای دیدن این‌که چقدر این سیستم واقعا “خوب” اسـت ؛ یک تست کننده سیستم رولت مطمئن پیدا کنید و یک سیستم دیگر رابا شرط بندی کاملا تصادفی ایجاد کنید. بیش از 10؛000 ؛ 20؛000 یا حتی 50؛000 چرخش ؛ ممکن اسـت متوجه شوید کـه شرط بندی بـه صورت تصادفی می‌تواند سودآور باشد.

آیا این بدان معنی اسـت کـه فرایند انتخاب تصادفی یک استراتژی برنده اسـت کـه جواب می‌دهد؟ البته کـه نه.

شـما فقط خوش شانس بوده اید.بـه اسانی می‌توان تصور کرد کـه شـما یک استراتژی پیروزی دارید در حالی کـه تمام اتفاقاتی کـه میوفتد این بوده اسـت کـه هر از گاهی خوش شانس میشوید. این اتفاق برای بازیکنان زیادی رخ می‌دهد.

شانس حتی می‌تواند از دست دادن استراتژی ها را بـه سود برساند. کسانی کـه از ان استفاده می‌کنند ممکن اسـت بازی رولت را متوقف کرده و با سود تمام کنند و این باعث میشود کـه آن ها استراتژی ماثر داشته باشند.با گذشت زمان ؛ اگر انها بـه بازی خود ادامه دهند ؛ واقعیت جبران میشود و سیستم از دست می‌رود.

استراتژی رولت: چگونه با توجه به جوانب مثبت ، در رولت برنده شویم

10. بردن بیشتر اوقات در رولت کافی است

تصور کنید کـه شـما یک استراتژی رولت دارید کـه 75٪ از زمان را بـه دست می آورد. در طول 4 روز ؛ شـما 3 سود میکنید و 1 ضرر می‌کنید. نتایج شـما ممکن اسـت مانند موارد زیر باشد:

روز 1: +10 واحد

روز 2: +20 واحد

روز 3: +50 واحد

روز چهارم: -100 واحد

همه ی چیز خیلی خوب پیش می رفت تا این‌که اتفاقی افتاد کـه انتظار نداشتی و ضرر بزرگی کردی. چگونه این اتفاق افتاد؟ تازه بدشانس شدي ؛ درسته؟

جز این‌که نکردی کازینوها کسب درآمد را بـه عهده خودشان نمی گذارند. در پایان ؛ خانه بـه دلیل برتری طولانی مدت نسبت بـه بازیکنان ؛ برنده میشود.

کازینوها سود میبرند زیرا انها می‌دانند کـه اکثر بازیکنان نمی‌توانند تفاوت بین استراتژی رولت برنده و یک باخت را تشخیص دهند. در این جا مثالی آورده شده اسـت کـه نشان می‌دهد چگونه این اتفاق میوفتد.

تصور کنید 100 بازیکن همه ی رولت بازی می‌کردند و دقیقاً از همان استراتژی مشابه یک دیگر استفاده می‌کردند ؛ اما هیچ یک از انها از یک دیگر و سیستم هایي کـه هر یک از آن ها استفاده می‌کردند ؛ نمیدانستند.

پس از استفاده از استراتژی در طول 1 ماه ، این نتایج بود:

40 بازیکن در مجموع 400000 دلار برنده شدند. از آنجا کـه همه ی آن ها پیروز شدند ؛ مطمئن هستند کـه استراتژی آن ها برنده اسـت. از آنجا کـه انها معتقدند استراتژی پیروزی دارند ؛ بـه امید کسب پول بیشتر بـه کازینو باز خواهند گشت.

60 بازیکن باقی مانده در مجموع 500000 دلار ضرر کردند. از آنجا کـه همه ی انها ضرر کردند ؛ مطمئن هستند کـه سیستم انها از دست میرود. از آنجا کـه انها معتقدند استراتژی ضرر دارند ؛ بـه دنبال التیام ان هستند قبل از این‌که دوباره با یک سیستم جدید بـه کازینو برگردند.اما هیچ یک از این‌ها مهم نیست.در پایان روز ؛ کازینو برنده واقعی اسـت.

اولاً ؛ انها از این گروه 100 نفری 100000 دلار سود کسب کرده اند.انها همچنین بازیکنان برنده را برمی گردانند ؛ حتی اگر این یک استراتژی سودآور طولانی مدت نیست ؛ همان طور کـه 60 بازیکن باخت نشان داده اند.

مطمئناً ؛ ممکن اسـت انها در ابتدا 400000 دلار پرداخت کرده باشند ؛ اما بـه کازینو مانند سرمایه گذاری اسـت. انها با انتظار بازیکنان بازپرداخت می‌کنند و همان استراتژی را شرط می بندند – فقط اینبار بازیکنان می‌بازند.کازینوها بـه برنده و بازنده اهمیت نمیدهند. انها فقط بـه افراد بیشتری برای از دست دادن نیاز دارند تا برنده شدن.

چگونه در رولت برنده شویم

بنابر این اکنون کـه موارد مهم پوشش داده شد ؛ وقت ان اسـت کـه یاد بگیرید چگونه در رولت برنده شوید.روی یک چرخ رولت معمولی آمریکایی ؛ شانس شـما برای انتخاب شماره مناسب 1 در 38 اسـت.تنها راه التیام شانس خود برای برنده شدن اسـت. اگر اینکار را نکنید ؛ شانس بـه نفع کازینو باقی می‌ماند.

چگونه این کار را انجام می دهید؟

با مطالعه چیزی کـه در واقع نتیجه چرخش را تعیین می‌کند: چرخ و توپ.اما این اطلاعات جدیدی برای کازینوها نیست. آن ها بهتر از هر کس می‌دانند کـه چگونه بازیکنان می‌توانند از چرخ رولت استفاده کنند تا بـه آن ها یک مزیت واقعی بدهند.

از دست دادن استراتژی های رولت

بنابر این تا کنون ؛ باید درک کنید کـه چرا تعداد زیادی از استراتژی ها از دست میروند. انها از “ماشه” اي کـه وجود ندارد استفاده میکنند ؛ نوعی پیشرفت شرط بندی را اجرا میکنند یا بیشتر روی اعداد تمرکز می‌کنند تا چرخ و توپ رولت.

بخش زیر عده اي از شناخته شده ترین استراتژی هاي‌ رولت را بـه شـما نشان میدهد. با این حال ؛ همه ی انها در دراز مدت ضرر می‌کنند. از هر انچه تا کنون بحث شده اسـت ؛ خواهید دید کـه چرا آن ها همین حالا ضرر می‌کنند.

استراتژی Martingale

Martingale یک استراتژی پیشرفت شرط بندی اسـت. اگر شرط بندی را گم کردید ؛ باید ان را برای شرط بعدی دو برابر کنید.

به چند دلیل این یک استراتژی خوب نیست:

اگر با استفاده از martingale بد دوید ؛ میتوانید بـه سرعت حساب خودرا گم کنید.بعد از دو بار زیاد ؛ بـه حداکثر مقدار شرط میرسید. حتی اگر برنده شود ؛ ممکن اسـت نتوانید ضرر خودرا جبران کنید.وقتی اندازه شرط خودرا دو برابر کنید ؛ شانس تغییر نمیکند. تمام انچه اتفاق میوفتد تغییر شرط بندی شـما دریک چرخش متفاوت اسـت.

این یکیدیگر از استراتژی هاي‌ پیشرفت شرط بندی اسـت اما با مدیریت بانکداری نیز همراه اسـت.مانند martingale ؛ مهم نیست کـه چند بار شرط خودرا کم یا زیاد کنید ؛ شانس پیروزی هرگز تغییر نمی‌کند. تنها کاری کـه انجام می‌دهید شرط بندی هاي‌ مختلف در اندازه هاي‌ مختلف اسـت.شـما بـه همان اندازه احتمال بردن «یا از دست دادن» شرط بندی تصادفی از اندازه تصادفی را دارید.

استراتژی قطره قطره ای باران جان

این استراتژی رولت از تصور نادرست تعادل استفاده میکند. انتظار می‌رود “در پایان” برنده شود اما اینکار نمی‌کند زیرا بـه شـما اجازه نمی‌دهد شرط بندی را بـه شکلی انتخاب کنید کـه در واقع شانس خودرا برای پیروزی التیام بخشد.

این‌ها فقط مجموعه اي از استراتژیهای از دست دادن اسـت کـه توسط تعداد بی شماری از افراد دیگر وجوددارد کـه هر کدام ادعا می‌کنند چیز بعدی بعد از برش نان اسـت. اما همه ی انها تصورات نادرست مشابهی از استراتژی رولت دارند.همچنین ممکن اسـت استراتژی هایي پیدا کنید کـه ممکن اسـت در ابتدا متفاوت بـه نظر برسند اما در واقع دقیقاً مشابه سایر سیستم هاي‌ از دست رفته هستند.شـما باید قبل از یادگیری این‌که از کدام استراتژی ها باید استفاده کنید ؛ از این موضوع آگاه باشید.

معنای برت کاوانو برای صنعت قمار چیست؟

تعداد زیادی از بازیکنان رولت از استراتژی هایي استفاده می‌کنند کـه م notثر نیستند. متأسفانه ؛ تعداد زیادی از مردم در حال از دست دادن هستند زیرا انها متقاعد شده اند کـه این یک استراتژی رولت برنده اسـت.

هر آنچه کـه این مقاله تا کنون پوشش داده اسـت باید بـه شـما کمک کند تا یک سیستم از دست رفته را شناسایی کنید ؛ اگر با یک سیستم روبه‌رو شوید. امیدوارم دیگر نیازی بـه هدر دادن یک سکه دیگر نباشد.حالا وقت خبر های خوب اسـت.در این جا بهترین استراتژی هاي‌ برنده رولت آورده شده اسـت.

استراتژی رولت: چگونه با توجه به جوانب مثبت ، در رولت برنده شویم

کامپیوترهای رولت

این‌ها دستگاه هاي‌ الکترونیکی کوچکی هستند کـه می‌توانند سرعت چرخ و توپ را هنگام حرکت اندازه گیری کنند. این پیشبینی می‌کند کـه توپ در کجا قرار خواهد گرفت.این موثرترین راه برای غلبه بر رولت اسـت.

بـه خاطر داشته باشید کـه اگرچه غیرقانونی نیستند ؛ اما اگر وادار بـه استفاده از انها شوید ؛ احتمالاً از حضور در کازینو منع خواهید شد بنابر این تا آنجا کـه ممکن اسـت انها را پنهان نگه دارید.

بالستیک دیداری

این شامل چرخیدن با چشمان خود برای پیشبینی محل فرود توپ اسـت. با تمرین ؛ بسیار آسان تر از انچه تصور می‌کنید میشود «اما در مقایسه با سایر استراتژی هاي‌ موثر برنده رولت ؛ بسیار سخت تر اسـت.»

امضای فروشنده

تعداد زیادی از فروشندگان رولت بـه طور مداوم چرخ و توپ را می چرخانند و این امر منجر بـه الگوهای قابل پیشبینی می‌شود. این بـه عنوان “امضای فروشنده” شناخته میشود و دلیل تغییر آن ها در هر 30 دقیقه یا همین حدود اسـت.

این بر اساس اصول زیر کار می کند:

توپ بیشتر از دیگران بـه الماس برخورد می‌کند ؛ یعنی الماس غالب.
برگشت توپ کاملاً غیر قابل پیشبینی نیست.
وقتی چرخ بـه سرعت کافی برابر می‌چرخد ​​؛ توپ مسافت قابل پیشبینی را طی می‌کند و بـه یک منطقه قابل پیشبینی چرخ میوفتد.

بخاطر داشته باشید کـه این استراتژی روی هر چرخ کار نمیکند. برای استفاده بیشتر از این استراتژی باید چرخ مناسب و نمایندگی مناسب را پیدا کنید.

تحلیل تعصب

هر چرخ رولت نوعی نقص دارد. حتی اگر این یک نقص کوچک باشد ؛ می‌تواند بر نحوه فرود توپ تأثیر بگذارد.این بـه عنوان تعصب شناخته می‌شود.اگر میتوانید نقص را تشخیص دهید و یاد بگیرید کـه چگونه روی نتایج تأثیر می‌گذارد ؛ میتوانید از رولت سود ببرید.البته ؛ این استراتژی متکی بر این اسـت کـه شـما قبل از انجام کازینو نقص را تشخیص داده و ان را از بازی حذف کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *