بازی پیچ موش مصری یادگیری نحوه بازی پیچ موش صحرایی مصر

بازی پیچ موش مصری یادگیری نحوه بازی پیچ موش صحرایی مصر

یادگیری نحوه بازی پیچ موش صحرایی مصر

Rat Screw ؛ سیلی ؛ اسنات یا جنگ مصری یک بازی سریع و خوش شانس اسـت. هدف این بازی گرفتن هرچه بیشتر کارت اسـت. اگر شـما و بعضی از دوستانتان خسته شده اید ؛ یا اگر میخواهید چیز جدیدی بـه نمایش بگذارید ؛ این عالی اسـت. برای یادگیری نحوه بازی پیچ موش صحرایی مصر مراحل این مقاله را دنبال نمایید.

بازی پیچ موش مصری یادگیری نحوه بازی پیچ موش صحرایی مصر

صفحه قابل چاپ قانون
ورق قاعده پیچ مصری موش صحرایی

روش1 پخش پیچ موش مصری

1- یک ورق کارت بازی معمولی بردارید «منهای بذله گوها» و کاملاً حرکت کنید . تمام عرشه را بـه صورت رو بـه پایین بـه بازیکنان منتقل کنید. بـه طور مساوی توزیع کنید تا همه ی مقدار یکسانی داشته باشند. بازیکنان کارتهای خودرا رو بـه پایین نگه داشته و اجازه ندارند بـه آن ها نگاه کنند.

بازی پیچ موش مصری یادگیری نحوه بازی پیچ موش صحرایی مصر

2- بازی را شروع کنید. شخص باقیمانده از فروشنده ابتدا با بیرون کشیدن کارت بالایی از روی شمع خود و قرار دادن ان رو بـه بالا در وسط قرار می‌گیرد. اجازه ندارید کارت خودرا در وسط قرار دهید.

بازی پیچ موش مصری یادگیری نحوه بازی پیچ موش صحرایی مصر

3- اگر کارت بازی شده یک عدد روی ان داشته باشد ؛ شخصی کـه در فاصله دو سمت چپ فروشنده قرار دارد نیز یک کارت را قرار میدهد. این دور میز ادامه می‌یابد تا این کـه کسی یک کارت نامه «J ؛ Q ؛ K یا A» بگذارد.

بازی پیچ موش مصری یادگیری نحوه بازی پیچ موش صحرایی مصر

بازی پیچ موش مصری

4- هنگامی کـه یک کارت نامه بازی میشود ؛ فرد بعدی در دنباله باید یک کارت نامه دیگر بازی کند تا بازی ادامه یابد. تعداد شانس هاي‌ انها برای بازی یک کارت نامه با نامه اولیه تعیین می‌شود. اگر یک آس بازی شود ؛ می‌توانید 4 کارت بازی کنید ؛ 3 برای یک سلطان ؛ 2 برای یک ملکه ؛ و فقط 1 برای یک جک.

 

اگر نفر بعدی در سکانس در فرصت هاي‌ تعیین شده خود یک کارت نامه بازی نکند ؛ کسی کـه آخرین کارت نامه را بازی کرده اسـت برنده خواهد شد و کل شمع بـه انها میرود. متعاقباً دور بعدی با این فرد برنده آغاز میشود.

 

اگر با جوکر بازی می‌کنید ؛ در برخی نسخه ها ؛ باید 5 کارت برای یک جوکر بگذارید. اگر اینکار را انجام دهید ؛ پس نمی‌توانید سیلی بـه جوکر بزنید «بـه دو مرحله زیر نگاه کنید».

 

بـه یاد داشته باشید ؛ هیچکس نمی‌تواند قبل از بازی بـه کارت هاي‌ خود نگاه کند ؛ بنابر این شانس کاملا تصادفی اسـت!

بازی پیچ موش مصری یادگیری نحوه بازی پیچ موش صحرایی مصر

5- تنها چیزی کـه قانون کارت نامه را نادیده میگیرد ؛ قانون سیلی اسـت . نخستین نفری کـه وقتی قانون سیلی اجرا شد سیلی بـه کارتها میزند برنده ان دور اسـت. اگر نتوان تعیین کرد کـه چه کسی نخستین کسی را بـه سیلی زده اسـت ؛ کسی کـه بیشترین انگشت را در بالا دارد برنده می‌شود. اگر تساوی از این طریق حل نشود ؛ بازی بـه طور عادی ادامه می‌یابد.

بازی پیچ موش مصری یادگیری نحوه بازی پیچ موش صحرایی مصر

6- بازیکنان باید در موارد زیر از قاعده سیلی پیروی کنند:

Double :

وقتی دو کارت با ارزش معادل بـه طور متوالی گذاشته می‌شوند. مثال: 5 ؛ 5

 

ساندویچ :

وقتی دو کارت با ارزش معادل پشت سر هم گذاشته می‌شوند ؛ اما یک کارت با ارزش متفاوت بین انها قرار دارد. مثال: 5 ؛ 7 ؛ 5
پایین پایین «یا پایین بـه بالا»: وقتی کارت مشابه کارت اول مجموعه گذاشته می‌شود. با این حال ؛ اگر کارت بـه عنوان پنالتی سوزانده شود ؛ این قانون لغو میشود «بـه زیر مراجعه کنید».

 

ده ها :

وقتی دو کارت پشت سر هم بازی میکنند «یا با یک کارت نامه دراین بین» تا 10 جمع میشوند. برای این قانون ؛ یک آس بـه عنوان یک حساب میشود. مثال: 3 ؛ 7 یا A ؛ K ؛ 9 «ساندویچ»

 

ژوکر :

وقتی کـه ژوکر دراین بازی، کـه باید تعیین شود قبل از گیم پلی شروع می‌شود استفاده میشود. هر زمان کسی یک بذله گو می اندازد ؛ این شمع را میتوان سیلی زد. این فقط درصورتی اسـت کـه نسخه اي را کـه در ان 5 کارت برای یک بذله گو گذاشته اید ؛ بازی نمی‌کنید.

 

چهار پشت سر هم :

وقتی چهار کارت با مقادیر ترتیب صعودی یا نزولی ثابت قرار می‌گیرند. مثال: 5 ؛ 6 ؛ 7 ؛ 8 یا Q ؛ K ؛ A ؛ 2

 

ازدواج :

وقتی ملکه اي بیش از یک سلطان یا زیر ان قرار میگیرد «این یک قانون اختیاری محسوب می‌شود». مثال: Q ؛ K یا K ؛ Q

 

بازی پیچ موش مصری یادگیری نحوه بازی پیچ موش صحرایی مصر

7- اگر شمع را سیلی زدید و سیلی زد ؛ باید یک یا دو کارت بـه ته ان اضافه کنید . این کارت هاي‌ سوزان نامیده میشود و سیلیکون پایین را خنثی می‌کند ؛ زیرا کارت اول مجموعه را تغییر میدهد.

 

اگر کارت ندارید ودر زمان نامناسبی سیلی می‌زنید ؛ برای همیشه از بازی خارج می‌شوید «مگر این کـه با قوانین تغییر یافته اي بازی کنید ؛ مانند اجازه دادن بـه بازیکنان برای دادن کارت بـه یک دیگر».

 

8-بازی را ادامه دهید حتی اگر کارتتان تمام شود. تا زمانی کـه در زمان اشتباه سیلی نزنید ؛ بازهم مجاز بـه “سیلی زدن” و گرفتن کارت هستید! همه ی باید تلاش کنند تا در بازی باقی بمانند تا این کـه یک برنده منفرد داشته باشید کـه همه ی کارت ها را بدست آورد .

 

2بازی با قوانین سه گانه اختیاری

1- با سه برابر بـه عنوان سناریوهای برنده فوری رفتار کنید. دراین تغییر ؛ وقتی سه کارت از همان نوع پشت سر هم بازی می‌شود «777 ؛ QQQ و غیره» نخستین بازیکنی کـه سیلی می‌زند فوراً بازی را میبرد ؛ حتی اگر قبل از سیلی کارتی نداشته باشد!

 

توجه داشته باشید کـه این امر بسیار نادر اسـت – برای این اتفاق ؛ نخستین دوبل باید مورد توجه قرار نگیرد. اگر کسی بـه دبل ابتدایی ضربه بزند ؛ او برنده ان کارت ها میشود و دیگر نمی‌توان سه گانه را گرفت ؛ حتی اگر کارت بعدی نیز همان نوع دبل باشد.

2- با 3 6 بـه عنوان سناریوهای از دست دادن فوری رفتار کنید. برای یک تغییر شیطانی در قوانین استاندارد سه برابر ؛ از این تغییر اختیاری استفاده کنید. دراین حالت ؛ وقتی سه گانه بازی می‌شود «666» ؛ اگر کسی بـه ان سیلی بزند ؛ بدون توجه بـه این کـه چند کارت داشت ؛ فوراً ضرر میکند.

 

این نکته فوق العاده پیچیده اي اسـت کـه بـه یاد داشته باشید بـه غیر از این سه سیلی بزنید ؛ بنابر این برای ناامیدی جدی آماده باشید!همانند سه گانه هاي‌ نرمال توضیح داده شده در بالا ؛ این مورد نیز بـه اعتبار دو برابر اولیه نیاز دارد تا از سیلی خارج شود.

3- با سه برابر رفتار کنید همان طور کـه بـه طور معمول دو برابر میکنید. اگر شـما علاقه اي بـه بازی پیچ موش صحرایی مصر ندارید با احتمال پیروزی یا از دست دادن کسی از طریق شانس ؛ می‌توانید سه برابر را دو برابر کنید و مانند معمول بازی کنید ؛ بـه بازیکنانی کـه سیلی میزنند اجازه می‌دهد کارت هاي‌ خودرا بدست آورند. توده.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *